Home » Serwis » Naprawy układu wydechowego

Naprawy układu wydechowego

Wykaz używanych do napraw części zamiennych: rury wydechowe końcowe, tłumiki końcowe i środkowe, wieszaki, łączniki elastyczne, kolektory wylotowe, katalizatory, filtry cząstek stałych, sondy lambda, oraz spawamy elementy.

Układ wydechowy odgrywa bardzo istotną rolę w przefiltrowaniu i wydaleniu spalin, oraz wytłumieniu hałasu ze strony silnika. Z jego niezawodnością związany jest komfort jazdy.
Analizując głębiej jego znaczenie można stwierdzić, że podstawowe wartości mocy sinika, momentu obrotowego, oraz wielkość spalania zależą również od jego niezawodnej pracy. Potwierdzeniem niech będą przykłady zmian konstrukcyjnych układów wydechowych zwiększające moc silników dla celów sportowych. Ciekawostką techniczną jest, że zmiany te głównie polegają na zmniejszeniu oporów przepływu gazów spalinowych w połączeniu z większa kontrolą ich zawirowań wewnątrz elementów układu wydechowego.

Układy wydechowe umiejscowione są pod nadwoziem samochodu, gdzie wystawione są na wpływ błota i kamieni, które przyśpieszają korozję i pękanie elementów, które w skrajnym przypadku mogą nawet przebić podłogę pojazdu, oraz ułatwić dostanie się szkodliwych gazów do środka pojazdu.

Korzystne jest dla dobrego stanu technicznego układu wydechowego wykonanie przeglądu i niezbędnych napraw co 15 000 km lub raz na rok.

Jeśli spotkacie się Państwo z niespodziewaną awarią układu wydechowego, zapraszamy u nas zawsze uzyskacie niezbędna pomoc.