Home » Serwis » Serwis klimatyzacji

Serwis klimatyzacji

Wykaz wykonywanych czynności i używanych do przeglądów części zamiennych: kontroli podlega ilość gazu w instalacji , która musi być zgodna a wymogami Mazdy i w razie potrzeby ubytki są uzupełniane, kontroli podlega szczelność instalacji, oczyszczany jest gaz w instalacji, kontroli podlega kompresor, parownik i skraplacz, kontrolowana jest siła chłodzenia, wymieniamy filtry przciwpyłkowe i odgrzybiamy instalację, jeśli klimatyzacja wymaga naprawy wymianie podlegają chłodnice, wentylatory, parowniki, skraplacze, przewody zasilające, układ jest płukany, oraz wymianie podlegają kompresory, które można również ze względu na oszczędności regenerować.

Korzystne jest dla dobrego stanu technicznego klimatyzacji wykonanie raz na rok przeglądu i niezbędnych napraw.

Instalacje klimatyzacyjne w aktualnie produkowanych samochodach należą do podstawowego wyposażenia, którego niesprawność szczególnie odczuwamy. Doświadczenia wykazały, że w wyższych temperaturach prowadzenie samochodu nie wyposażonego w klimatyzację jest mniej bezpieczne. Dzięki klimatyzacji obniżamy temperaturę wnętrza pojazdu, jak również osuszamy i oczyszczamy powietrze, dzięki niej odparujemy również szyby.

Korzystne jest dla naszego zdrowia wykonanie raz na rok odgrzybienia klimatyzacji, aby ustrzec się przed niemiłymi zapachami, które mogą wywoływać stany alergiczne.

Kompresor instalacji klimatyzacyjnej w czasie pracy jest przyczyną wzrostu zużycia paliwa, stąd też korzystnie jest w czasie upałów włączyć obieg wewnętrzny, aby układ pobierał już częściowo schłodzone powietrze, co znacznie poprawi skuteczność pracy klimatyzacji.

Klimatyzacja elektroniczna wykorzystując procesory podwyższa znacznie moc nawiewów, aby szybciej schłodzić wnętrze, co często doprowadza do przeziębień. Można to zmienić regulując nawiewami i jego kierunkami w sposób manualny.